Memorija za laptop i desktop računare

Memorija za laptop ili desktop računar (RAM) je jedna od najbitnijih komponenti za brz rad sistema. Ako računar ima malo memorije, sistem je sam potroši, pa mu ne ostaje ništa za programe. Za normalan rad u Windows 7/10 ili Linux sistemu preporučujemo najmanje 4 GB memorije. Proverite koliko memorije koristi vaš sistem (desni klik na…