Memorija za laptop i desktop računare

Memorija za laptop ili desktop računar (RAM) je jedna od najbitnijih komponenti za brz rad sistema. Ako računar ima malo memorije, sistem je sam potroši i sporo otvara programe. Za normalan rad u Windows 7/10 ili Linux sistemu preporučujemo najmanje 4 GB memorije. Proverite koliko memorije koristi vaš sistem (desni klik na Taskbar, Start Task…