Flet kabal (flat cable) je deo koji spaja ekran laptopa sa matičnom pločom, i služi da prenese informaciju s grafičkog čipa o tome šta treba da se prikaže na ekranu. Flet kabal može da se ošteti usled čestog otvaranja i zatvaranja gornjeg poklopca laptopa na kojem se nalazi ekran, i u tom slučaju potrebno je zameniti ga, jer tu nema šta da se popravlja.

zamena-flet-kabla

Ovaj posao zahteva puno pažnje, jer se mora skinuti maska ekrana i sam ekran, zatim otkačiti konektor koji je zalepljen za ekran, a obično se mora skinuti i maska laptopa na kojoj se nalazi tastatura, kako bi se prišlo konektoru na ploči. Na nekim laptopovima se skine samo uzani panel na kom se nalaze lampice i dugme za paljenje, pa je zamena mnogo jednostavnija.

Cena zamene flat kabla zavisi od tipa laptopa, jer se kablovi veoma razlikuju, i potrebno je različito vreme za zamenu.